CATALÀ


QUIROMASSATGE

El quiromassatge és l'aplicació amb les mans de diferents moviments a tota o a una part de la superfície corporal. 

 

Aquests moviments o manipulacions es divideixen en amassaments, bombejos, buidats venosos, estiraments miotensius, friccions, mobilitacions articulars, palmellades, passades neurosedants, percussions, pessics, pressions, rodaments, vibracions,...  

 

La intensitat en l'aplicació d'aquestes manipulacions determina el tipus de massatge. Quan parlem d'un massatge relaxant o sensitiu notarem moviments suaus i llargs. Els notarem més intensos quan s'apliqui un massatge esportiu i/o recuperatori. Aquest últim tipus es pot veure complementat amb la utilització d'instruments o aparells com ara els infrarrojos, aplicació de fred, ventoses, barra de massatge magnètica, tens,...

 

Els efectes que s'aconsegueixen amb un bon quiromassatge són tant psicològics com mecànics. 

Els efectes psicològics són la profunda sensació de sedació i benestar del pacient.

Els efectes mecànics es poden dividir en local i reflex. El local és el que s'aconsegueix en la zona tractada i el reflex és el que s'obté en una zona distant a la treballada.

Entre altres, els efectes més immediats són:

  • millora de la nutrició i turgència de la pell, estimulant el su metabolisme. S'indica especialment en casos de trastorns d'irrigació perifèrica.

  • normalitza el to muscular.

  • activa la circulació a nivell capil·lar millorant la irrigació sanguínia dels teixits.

  • els òrgans interns es veuen beneficiats de manera reflexa gràcies a la interconnexió del sistema nerviòs amb segments de pell i músculs.

 

 

Durada de la sessió: 45 - 50 minuts.

Preu:  35,00 €/sessió

 

*** Teràpia recolzada amb aromateràpia (aplicació d'olis essencials), magnetoteràpia, aplicació de ventoses,...